پروژه کار آموزی در ساختمان های فلزی و بتنی و نحوه اجرای آنها
پروژه کار آموزی در ساختمان های فلزی و بتنی و نحوه اجرای آنها پروژه کار آموزی که برای دانلود قرار داده ایم مربوط به کارآموزی در محل اجرای پروژه های ساختمان بتنی و همچنین فلزی میباشد و در آن به تفصیل در ...
قیمت :25,000 تومان24,500 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1