پروژه درس شناخت فضای شهری شهر مورد بررسی : همدان
پروژه درس شناخت فضای شهری شهر مورد بررسی : همدان مقدمه فضا در مفهوم موجود خویش به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی کند. ولی به محض آنکه یک گروه انسانی فعالیتی را در مكانی مطرح کنند ...
قیمت :26,000 تومان25,480 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت تحلیل آرامستانها(قبرستانها) در فضاهای شهری
پاورپوینت تحلیل آرامستانها(قبرستانها) در فضاهای شهری پاورپوینت تحلیل آرامستانها(قبرستانها) در فضاهای شهری که برای درس تحلیل فضاهای شهری ایجاد شده و به مبانی نظری اینگونه فضاها از جمله :1-مشخصات گورستانها بر حسب مقیاس2-ضوابط مکانیابی 3- ...
قیمت :45,000 تومان44,550 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1